Hem » hur fort får man köra med släp

hur fort får man köra med släp

by peacock
0 comment

Hur fort får man köra med släp?

Att veta hur fort man får köra med släp är viktigt för att undvika olyckor och böter. I Sverige varierar hastighetsgränserna beroende på vilken typ av väg du är på och vilken typ av släp du drar efter din bil. Låt oss gå igenom vad som gäller för de olika situationerna.

Hastighetsbegränsningar för olika vägtyper

Generellt sett får man köra med släp på motorvägar och motortrafikleder i Sverige, men det är viktigt att anpassa hastigheten efter vägens förhållanden och eventuella begränsningar. På resterande allmänna vägar gäller hastighetsgränser som för personbilar. Om det inte finns några särskilda hastighetsskyltar för släpvagnar gäller samma gränser som för personbilar på dessa vägar.

Vägtyp Maxhastighet med släp Maxhastighet utan släp
Motorväg 80 km/h 110-120 km/h
Motortrafikled 80 km/h 90-100 km/h
Allmänna vägar Sammas som för personbilar 50-70 km/h

Hastighetsgränser beroende på släp och fordon

Hastigheten du får köra med släp bestäms också av vilken typ av släp du har och vilken kategori ditt fordon tillhör. Det finns speciella regler för olika obromsade och bromsade släp samt för tunga fordon.

Obromsade släp

Om ditt släp har en totalvikt på högst 750 kg får du köra maximalt 80 km/h med det. Detta gäller oavsett om släpet är obromsat eller bromsat.

Bromsade släp

För bromsade släp får du köra i de hastigheter som gäller för den aktuella vägen, men max 80 km/h om släpet väger mer än 750 kg.

Tunga fordon

Om du kör med ett tungt fordon (t.ex. lastbil) får du normalt köra max 80 km/h på motorväg och motortrafikled, och lägre hastigheter på allmänna vägar.

Var medveten om dina begränsningar och risker

  • Anpassa alltid hastigheten efter vägens förhållanden – väder, trafik och vägunderlag påverkar ditt fordon och släp.
  • Kör inte för fort med tung last – detta ökar risken för olyckor och slitage på bil och släp.
  • <li>Håll avståndet till framförvarande fordon – när du kör med släp kan det ta längre tid att bromsa och reagera på trafiksituationer.

Genom att följa dessa råd kan du köra säkert och undvika problem när du färdas med släp i Sverige.

Du gillar kanske också

Peacock.nu