Hem » Hur fungerar ett kärnkraftverk?

Hur fungerar ett kärnkraftverk?

by peacock
0 comment

Debatten om kärnkraftens varande eller icke varande verkar aldrig ta slut. Redan 1980 hölls det en omröstning i Sverige i frågan. Resultatet från den gjorde att riksdagen beslutade att alla reaktorer skulle avvecklas senast år 2010.

Så har det ju inte blivit – idag finns sex reaktorer som är aktiva – i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Dessa är av två olika typer, nämligen tryckvattenreaktorer och kokvattenreaktorer. Båda arbetar enligt samma grundprincip – vatten hettas upp så att det kan driva en turbin och generator för bildande av elektricitet.

Enkel förklaring till hur ett kärnkraftverk fungerar

Men åter till frågan för dagen: “hur fungerar ett kärnkraftverk?”. Det finns naturligtvis en komplicerad fysik bakom om man går in i djupet på detaljerna. Men för lekmannen går det också att beskriva det kortfattat, i stora drag eller steg för steg om man så vill:

  1. Anrikat uran utsätts för bestrålning med neutroner.
  2. Atomer i uranet klyvs på grund av bestrålningen i två delar.
  3. Vid klyvningen skapas nya neutroner som i sin tur klyver andra uranatomer – det blir en kedjereaktion.
  4. För att inte kedjereaktionen ska skena och leda till en okontrollerad explosion så styrs den med hjälp av så kallade styrstavar som kan sänkas ned i reaktorhärden. Dessa består av ämnen som fångar upp stora mängder av neutronerna. På så sätt hålls kärnkraftsreaktionen under kontroll.
  5. Vid klyvningen av uranatomerna frigörs stora mängder med värme. Den används för att hetta upp vatten så att det bildas ånga.
  6. Den heta ångan driver i sin tur en turbin med en generator.
  7. Det är denna, kärnkraftverkets generator, som i slutänden ger den elektricitet som man är ute efter. Generatorn omvandlar nämligen turbinens snurrande skovlar till elektricitet genom att magneter bringas att rotera inuti spolar. Rotationen 3 000 varv per minut genererar frekvensen 50 Hz som är den som används i de europeiska elnäten.

Du gillar kanske också

Peacock.nu